Name: YBR235W
Type: gene
Description: Putative ion transporter, similar to mammalian electroneutral Na(+)-(K+)-C1- cotransporter family; YBR235W is not an essential gene
Source: SGD
Position: chrII:686896..690258 (+ strand)
Length: 3363
Note: Putative ion transporter, similar to mammalian electroneutral Na(+)-(K+)-C1- cotransporter family; YBR235W is not an essential gene
Ontology_term: GO:0015075
  GO:0005575
  GO:0008150
dbxref: SGD:S000000439
load_id: YBR235W
orf_classification: Uncharacterized
primary_id: 1208
gbrowse_dbid: annotations:database
Parts:
Name: YBR235W
Type: CDS
Source: SGD
Position: chrII:686896..690258 (+ strand)
Length: 3363
primary_id: 1209
>YBR235W class=Sequence position=chrII:686896..690258 (+ strand)
ATGGTTAGTA GGTTTTATCA GATTCCAGGT ACGCATCGGC CATCGTCGGC AATATCTTCT TCAAATGAAT CTTCTTCACT
GTTGTCTGCA AGGAGAATAA GTCAAACATA TTTCAATTAT CAGGCGACCC CTGAATGCCA AAAAGTTTCC TCTAAGTATG
ATCCTGATAA CCCAAACAAA GATAAGTTGG GAACATACGA TGGGGTATTT GTGCCTACTG CTTTAAACGT ATTGTCTATC
CTTATGTTTC TTCGTTTTGG CTTCATTTTG GGTCAGTTAG GTATTATATG CACCATCGGT CTTCTGCTAT TGAGTTACAC
TATTAATCTT CTCACCACGT TAAGTATATC TGCTATATCT ACAAACGGGA CTGTTAGGGG CGGGGGTGCT TATTATATGA
TTTCAAGAAG TTTAGGACCT GAATTTGGTG GATCCATTGG GCTTGTCTTT TTCTTAGGGC AGGTGTTCAA TGCAGGTATG
AACGCAGTGG GTATTATCGA ACCTTTACTC TATAACTTGG GTTATTCTGC TCAAGGCGAG CCACCTGCAG CTTTGGGAGA
GCTACTACCA AGAGGGCATT GGCACGAATT TACATATGCC ACGGTCATTC TTTTCTTATG TTTTTCTGTG GCTTTTGTTG
GCTCGCAAAC AGTGTCAAGA GCAGGGAATA TTCTTTTTTT GGTACTGGCA GCTTCTATAT TTTCCATTCC ACTTTCTGCA
TTGATAAGAT CGCCATTCAC TGAAGGCGGT ATCAGTTATA CAGGTCCTTC ATGGCAAACT TTTCATGATA ACCTGCTCCC
TCACTTAACA AAAGGTGCAG CAGGTTCGTT ACTCAAAGGT AAGGAAACAT TCAATGATTT ATTTGGCGTT TTTTTTCCTG
CTACAGCTGG TATATTCGCG GGCGCAGGAA TGTCAAGTGA ATTGAGAAAG CCCTCTAAAT CAATTCCTAA GGGTACCTTA
TGGGGTTTAC TTTTCACTTT TATCTGTTAT GCCGTTGTTG TCTTCTCCAT GGGTTGTTCC ATTCCCAGAA GATCGTTATA
TGATGAAGTA CAAATTATAC AGACGATCAG TTCCGTTCAG TGGGTTATAT TCATGGGTGA AATGGCTACT TCTCTTTTCT
CCATCATAGT GGGGATGCTC GGTGCTGCTT ATGTATTAGA AGCAATTGCA AAGGATAACA TTATTCCTGG TTTGGAGATT
TTTGCTCATT CACCGTTATA TTCATTGATT TTTACTTGGA TTCTAACACA GCTATGTTTG TTTTCAGACG TCAATAAAAT
CGCCACATTT ATCACAATGA CATTCTTAAT GACGTTTGTG GTCATGAATT TGGCGTGCTT CCTATTAGGT ATTTCCTCTG
CTCCCAATTT CAGGCCCTCT TTCAAATACT TTAACAGGTA TACTACAGCA ATTGGCGCAT TACTTTCTGT TGTTGCGATG
TTAATAGTTG ATGGCATCTC AGCGTCTGTC TTGTTTTTGG CTATGATTTT GCTATTTTTA TTCATTCATT ATTTTTCACC
ACCGAAGTCT TGGGGTGATG TGTCTCAAAG TTTAATATAT CATCAAGTGA GAAAGTATTT GCTTCGCCTA CGTCAAGACA
ATATTAAATA CTGGAGGCCT CAAATATTGC TGTTTGTAGA TAATCCAAGG ACGAGCTGGA ACTTAATAAG GTTTTGCAAT
CATTTGAAAA AAGGTGGTTT GTATATTTTA GGCCATGTTG CAGTAACTGC GGATTTTCCG AAGCAACTAA ATGAATTAAA
AACTCAGCAG AAAGCTTGGA TGAAGATCAG AGACATGGCA GCAATAAAGG CTTTTGTCCA AGTTGGGACT GGTCCCTCCC
TTATATGGGG AATTAGGAAT GTTTTTATTG GTTCCGGGCT TGGAGGTATG AAACCAAACA TTACTGTTGT CGGTTTTTTT
GACCTCGAAA GTTATAGAAA GCACATCCCA CAAAGTCGCA GCCAAAATAA CCTTCAGAAA CAGGTGGAAA TAAAAGCTAC
AGTGCCACGT AGTACATGCT CTGATGTCAA AATCAATGTT CCATTGCCTA CGGATGAGTG TAAAAATGAA ACCAAAGTTA
ATGTACAACA ATGGGTTCAA ATTGTAGAAG ATCTATCACT GATGCAATCC AATATTGCCA TAGCGCATGG ATTCAAAAAT
TTAGAGATAC CGAACAAAAG GGACAGCTGC TTTCCAAAAA AAACTATAGA TCTTTATCCC ATCCAAATGT GCGGAAAAGT
TGAGGCAAAG GGTGACCAGC CTGCGGCTAT CACTACTAAC TTTGATACGT ATACACTGAT TCTACAATTA GCTGCCATTT
TGGTTACTGT TCCTGAATGG AAGCGCACAC ATTCGCTTCG AGTTATTTTA TTTGTGGAAC AAGAATATCA TAGAACGAAC
GAAACTCAAC GAATGAAAAA GCTATTACAG GTTCTAAGAA TTGACGCAGA GGTTTTGGTA GTATCTTTAG ATCAATTCAG
AGTATACAAC ACAATTGTCA AGGGAGACCC AATCGTGTTT GATTATGTCA ACTCGAAATT GGCCGATAAT GAATGGTGGA
AAGATTTGGT TGAAGCTCGT GATACATTAA AACCGAAGCG GAGGTTTTCC ACTATTGAAC CTCAAACGAT AGCAAAGCAA
TTTACACAAT CAAGAAAATA TACGTCTGGG GTTCAGAAAT TGGGTGTCTC ATTTACAATG AATACGAGAA TGCCAACTAA
CCGCATTGAT ACCCCATGCG AGAGTGAGGA CTCCGATTTG GATACAGATC TTACGTCAAT TCGTGATGCC TTCTCGGCAT
CGACTAATAT TTCAGTAGGT AAGGACTTAA CGACCAAATC GAAGACCGGT TCCGACAGAA CAAATTTACT CGTAAAGAAT
TTACAAAGCG ATGTGTCAAC ACAGTCGTTA AGACCCGTTT TCTCGAGTAA TACTTTGCCG AGGACGAGAG TCGTGGAAGA
TGGCACGGGT GAACAGCCGA CACTGATCCC AATTGCCGAA CCTGACCTTT CGAATGGGAA CGGTACTGGG AGCGGTATTG
GCAACGGCAA CAAATTAAAG AAACCGGTTC TTCCCGAATT ATCACCTTGT TGTTCAAAAG ATAGTTTAGT CACAGCGATG
CAAAATTTAG GTTTCAATGA TCTTCCCAGC ACTGCTCAAC ATTTGGTTCT GAATGATGTG ATGACACAAA TGTCAAAGAG
TTCGGATTTA ATTTTTTCAA CCTTGCCAGT TCCAGCTCTT GGAACACATG AAGATCACGA TGCAAGTTTA CAATATGTCG
AGGACTTGGA TATTTGGTTG GAGGGCTTAC CTCCATGCAT GTTAATCAAT TCGCAAACCA TGACAGTAAC TACTGCATTA
TAG

The Generic Genome Browser. For questions about the data at this site, please contact its webmaster. For support of the browser software only, send email to gmod-gbrowse@lists.sourceforge.net or visit the GMOD Project web pages.