Name: YBR142W
Type: gene
Description: Essential nucleolar protein, putative DEAD-box RNA helicase required for maintenance of M1 dsRNA virus; involved in biogenesis of large (60S) ribosomal subunits
Source: SGD
Position: chrII:528311..530632 (+ strand)
Length: 2322
Alias: MAK5
Note: Essential nucleolar protein, putative DEAD-box RNA helicase required for maintenance of M1 dsRNA virus; involved in biogenesis of large (60S) ribosomal subunits
Ontology_term: GO:0000027
  GO:0006364
  GO:0004004
  GO:0005730
  GO:0042254
dbxref: SGD:S000000346
gene: MAK5
load_id: YBR142W
orf_classification: Verified
primary_id: 981
gbrowse_dbid: annotations:database
Parts:
Name: YBR142W
Type: CDS
Source: SGD
Position: chrII:528311..530632 (+ strand)
Length: 2322
gene: MAK5
primary_id: 982
>YBR142W class=Sequence position=chrII:528311..530632 (+ strand)
ATGGGTAAGA AAAGGGCTCC TCAAAAAGGA AAAACGGTCA CAAAGCCACA GGAGATAATT GTAGATGAAT CCAAATTGAA
CTGGAAACCA GTAGATATTC CGGACACTTT AGATGACTTT GGTGGATTTT ATGGCTTGGA AGAAATTGAC GGAGTGGACG
TTAAAGTCGT GGATGGTAAA GTAACTTTCG TCACCAAAAA AGATTCAAAA GTGTTAAAAG ATAGCAATAA GGAAAAAGTC
GGAGATGATC AGGAATCTGT GGAAAATGAA TCAGGGTCAG ATTCGGAGTC CGAGCTCCTT GAATTCAAGA ACTTGGACGA
TATTAAAGAA GGAGAGTTGA GTGCAGCATC TTATTCATCA TCCGACGAGG ATGAGCAAGG TAATATTGAG AGTTCAAAGT
TAACCGATCC CAGTGAGGAT GTGGATGAGG ATGTGGATGA GGATGTTTTG AAAGAAAACG TCTTTAACAA AGACATTAAT
ATCGATGATA TTTCTCCTGT AAATTTACCT GAATGGACGA ATCTTGCACC TCTCTCAATG ACTATTTTGC AGAGCTTGCA
GAATTTAAAT TTTCTCAGAC CTACAGAAAT TCAAAAAAAG TCTATTCCAG TTATTATGCA AGGCGTAGAC GTCATGGGGA
AAGCCTCTAC AGGTTCAGGT AAAACTTTAG CCTATGGTAT TCCAATTGTA GAGAAACTGA TCAGTAACTT CTCTCAGAAA
AACAAGAAAC CAATATCGTT AATCTTTACT CCTACAAGAG AACTGGCGCA TCAAGTCACA GACCACTTAA AAAAGATCTG
TGAGCCTGTT CTAGCGAAAT CTCAGTACTC GATATTATCT TTGACAGGTG GACTCTCTAT CCAAAAACAA CAACGTCTAT
TAAAGTACGA TAATAGTGGC CAAATTGTCA TCGCAACACC AGGTAGATTT TTGGAACTGT TGGAAAAAGA CAACACTTTA
ATCAAAAGAT TCTCGAAAGT AAATACGCTA ATCCTTGATG AGGCTGATAG GCTGTTACAA GACGGTCATT TCGACGAGTT
CGAAAAAATC ATTAAACATT TATTAGTAGA AAGAAGGAAA AACAGAGAAA ACTCCGAGGG CAGTAGCAAA ATTTGGCAAA
CTTTGATCTT TTCTGCAACA TTCTCCATCG ACTTGTTTGA TAAGCTATCT TCTTCCCGTC AAGTTAAGGA TAGAAGGTTT
AAAAACAACG AAGATGAGCT AAATGCCGTA ATACAACACT TAATGAGCAA AATTCACTTC AACTCAAAGC CGGTTATAAT
AGATACAAAT CCTGAGTCAA AAGTGAGCTC TCAAATCAAA GAATCCTTAA TTGAATGTCC TCCATTAGAA CGTGACCTAT
ACTGCTATTA CTTTTTAACC ATGTTCCCAG GTACAACTTT GATCTTTTGT AATGCCATTG ACTCCGTGAA GAAATTGACC
GTATACTTAA ATAACCTAGG CATCCCAGCT TTTCAAATTC ATTCTTCCAT GACACAAAAG AACCGTTTGA AAAGCTTAGA
AAGGTTCAAG CAACAAAGCG CTAAACAGAA AACAATAAAT CATTCGAATC CGGATTCCGT TCAACTCTCA ACAGTATTGA
TTGCAAGTGA TGTTGCTGCT AGAGGTTTAG ATATTCCGGG TGTTCAACAC GTTATTCATT ACCACTTACC AAGATCTACT
GATATTTATA TTCATAGATC AGGCAGAACT GCAAGAGCAG GTTCTGAAGG TGTCTCTGCC ATGATATGCT CACCTCAAGA
ATCTATGGGC CCATTAAGAA AGTTAAGAAA AACTCTCGCT ACAAAAAATA GTGTTTCGAC GGATTTGAAC TCTAGATCAA
CTAACAGAAA ACCCATCAAG TGGCAAAACA CTGTGCCTTT GTTACCAATT GAAACCGATA TACTTTCACA ACTCAGAGAA
AGAAGTAGAT TAGCAGGCGA ACTGGCTGAT CATGAAATTG CTTCTAATTC CCTAAGAAAA GATGACAATT GGTTAAAAAA
GGCTGCTGAT GAATTAGGTA TTGACGTTGA TTCCGACGAA GACGATATAT CAAAGAGTAA TTCGGACACT TTCTTACTAA
AAAATAAAAA TAAAAAAATG CAGAAGACTA TAAATAAGGA CAAGGTAAAA GCCATGAGAG CTACGTTGAA CGAATTGTTA
TCAGTGCCTA TACGTAAAGA TAGAAGACAG AAATATTTGA CAGGTGGGCT AGTGAATTTA GCTGATAACT TGGTCAAAAA
AAGAGGTCAT AATTCTATCA TTGGTCATGA AAAGACAAAC GCCTTAGAAA CTTTGAAGAA AAAGAAAAAG AGAAATAATT
AA

The Generic Genome Browser. For questions about the data at this site, please contact its webmaster. For support of the browser software only, send email to gmod-gbrowse@lists.sourceforge.net or visit the GMOD Project web pages.