Name: YBR131W
Type: CDS
Source: SGD
Position: chrII:497157..499271 (+ strand)
Length: 2115
gene: CCZ1
primary_id: 956
gbrowse_dbid: annotations:database
>YBR131W class=Sequence position=chrII:497157..499271 (+ strand)
ATGAGACTAC ACTATATTAC GGTTTTTGAT CCATCAAGAT CTACCAACGA AAATGACACT TTCAAGCAGT TGCTGCTGTT
CCATTATTTT GGCACTACTG ATTCAATACC CTCTTTAAAC GAAAAACTGT CCATCATAGG AGTAATACAG GGCATTTGGT
CACTTACGAG TTCATGCGTA AACAAGGACG GCGAAGATTT AGAGAAAATT ATTGAGCTGA ACAATGATAT TATTTTTTGT
ATTAAGGTGG AATCAAGATT TTTCATCAGT CTAGCAATTT CGAATATCAG CGACGATCAG AGTGCCATAC CTTTACAGTA
TCTCAGTGCT TACTTATGGC TTAGTTACAG GTTCTTCAAG CTACTCAATG GGTCATTCAG CGGATTTAAC AAGGACTTCC
GCAAACTCAC GGATTTGTTG AACGAATTCG TTATTCCGTT CTGGAATGAT ATTTATTTGA ATCTAGAAAC TGTAACGAAT
AGATCATTTA CTGTAATGTG GCCTGGTTTT TATAAAAGGG CAAATTTTCA ACATTCCTCT TATAATCCTG GAGAAAAAAA
TAATGTCGAA GAGTCATGGG ACGCTATAAT CTTGCAGAAT ATTCTTTTAG ATAAAAAGAG TTATCTAGGA CTAAAGGACA
TTTTGGTTTA CCACCTACCA AAGCGCACCA AAGCGGCTAA TAGGGAGTCT ATGGGAACAA AAACTTATGG ACTAGTAAGG
AACTTTACCA GTGACCTGAA CACATTACCA GATATCTCAA ATTGGCTATA TCATTTGCAC TGCACCTATG GTGAAATATC
AAGTCATATA TTAACAGGAA ATGTCCATTT TAAAGAGGAG CTACAAGTAG AAGAAGAACA AGAGCGAAGT CGTGATACAA
ACGGAAGAGA CGAAGAGGAA TCACAGGAGC AACAGCGACG GGAGCACCAA GAGACTACGC AAAACAATAC AAGCGAACTC
TCTCTATCGG AAAGAGTGAT ACACAACGTA ACACTCCCCA TTTCTTTTGC ATACGACGCT ATACATGAAG TGAGTACCAC
GACTGGTGTT TCGGGTAGCT TATCCATGAT AATGGACTAT GTACCGAAGC CCCATTGGCC GTTCATTTCA TCCTCTAACA
AAAGTGCCGA CAAAAATAAT TACTCAAATA GCAATGATAA CGCAAATTCG AATGCCCCAC TGATGGCGCA ATCAGAGGCT
GTTGGAGGGA CGATAGGCAA CTCGAGATTT GGTTTCCTAA TTTCCCCATT GAATTCAGAC CTGTTGCCAT CATCATACCA
AGCCCTGAAA CTGAATTTGA ACTTTGAAAA CTCCAAAGAC AAGGAGGATT TTTATAATTG CCTATTTTGG TACTTTGATG
ATTTTTTAAT TGTAATTGTC TGTGATCCGG ACTTCAACAA GATTTGTGAA AGAGACTATC TAAAGGACTT GAGCTTCCAA
TTGTGTCAGA GTATGGAATG CCTAAACAAT GAGATTTTAA ACTCTCAAAA TTGCGATAAC GTGGAATCCT TTGCTTATGT
GATCAGAGAT AACGTCACCA AAGAAATCGA CTCGTCCGTT CCATTTGGGT CTCCAAAATT TACTTCGGAT GAAAGCATTT
CAACTTTACA ACTAGCAATT AACGGTATAG ATCAGTTCAT TAACGATAAT TCAAATTCCC TATCGCTTGC TAATTGGAAT
CCAATAACTA TTATGGGTGG CTCAAATGCT ATCAGCAAAA AAAATACTAC AGAAGGATTT GGAAACGGGG TAAACGATAA
GACTCAAAAA TTCAAAAGAA AATATCTGAA TTTCTTGAAT TTAATGAGCG CAGAAAAGTT ATGGGACTTA CAGGTTGACG
TCTTACAGTT CTTGACTAGT TTACAGAACT CAAAGAGAGA CCCAGATTAT TTTCAGGAGG AGAGGTTATT AAAATTGAAC
AATGGTGTTT TATGCTATAT CAAAGAAAAC AATTCAAACT TAATTATTAT TATTAAAAAC TGGTTTCAAA ATAACGGCAC
GTCAAAGGCT GCAAAACAAA GGAACCGTTT TAGTTCAGAT TCCTCTAAGG GAAGTTCATT GTTTCAAAGT TTAGGTCGTG
ACGTGACTGA CTGGTGGGAA TCCAGGGAAA TTTAA

The Generic Genome Browser. For questions about the data at this site, please contact its webmaster. For support of the browser software only, send email to gmod-gbrowse@lists.sourceforge.net or visit the GMOD Project web pages.