Name: YBR128C
Type: CDS
Source: SGD
Position: chrII:493075..494109 (- strand)
Length: 1035
gene: ATG14
primary_id: 950
gbrowse_dbid: annotations:database
>YBR128C class=Sequence position=chrII:493075..494109 (- strand)
ATGCATTGCC CAATTTGCCA CCATAGAGCG CATGTAGTGT ACTGTGCACA TTGTATCAAT ACGAGCCCAA GTCTGCTACT
GAAGCTAAAA CTAGATTTAA TTTTATTAAA GGATGAGAAT AAAGAACTTA ACGGGAAAGT CGAACAAATA TTAAACGAGG
CCATGAACTA TGACCAGTTA GATATCAAGA GGATGGAGAA AAAGAAAGAT CCCCTGATGA ATAGTCTCAT GAAGTTAGAT
GTTTTACGAA TGAAAAAGAA TAATAACCTG ATTAGGCACA GGATAGAACA GCTAAATGAG CGGATTTATA GTAAAAGGAA
TCACATCAGC GAATTGAAAG TAGAAATTGA CAATTATAAA TGTTATAAGG TGGGTACTGG TACGGACAAA TTAAGAGAGC
AAGTGGAAAT TAGTGATGCA AAAAATAAGC TGGCACAAGT ATCGAAGATT TGTGAATCGG CTAGAGATTA CAAGCTCAAT
CTACTAAATA ATTGGTTTGT GATCCAGAAG CTGCAAGATA ATTTCCAAAT ACCTTTCGCT ATAGCTTTTC AGCCACTAAT
ATCTTTGAAA AACTTCCGTA TTTTACCTCT TGCTATAACA AACGATTCCA TCAACATCAT GTGGAAGTAT ATTAGCTTCT
TCTCAGACAT TCTTATGATT AAACTTCCCT ACACAAATAA AATCTGTGAA CAACCCATGT TTGAGTTTTC CGATAGCATA
CAGACAGTAG TACAAAGGTT GATCAAGCTT ATCATAAATA TTTTACAGAT ATGTAGACAT TTGAAACTCG TACCTTCAAC
ACCCATGGAT ATCCCATGGC TACTGGACCA GTACGATGTG GATGGGCTGT TCTATAATAT GGTGAAACGG AACAAGATGA
AGTGTAGGTC CGTCTCGCTA TATTGGACTT TTGGGATGTT GTACTCGATG GTTTTGGATA ACATGAATAA TCCACAAAGA
GGACATCCTG CAAGGCGGAC CGCACCACCT CCAACAGTCA CAGGACCTCA TGACCGATGG TACGTGGTAG GCTAG

The Generic Genome Browser. For questions about the data at this site, please contact its webmaster. For support of the browser software only, send email to gmod-gbrowse@lists.sourceforge.net or visit the GMOD Project web pages.