Name: YBR083W
Type: gene
Description: Transcription factor required for full Ty1 epxression, Ty1-mediated gene activation, and haploid invasive and diploid pseudohyphal growth; TEA/ATTS DNA-binding domain family member
Source: SGD
Position: chrII:409163..410623 (+ strand)
Length: 1461
Alias: TEC1
  ROC1
Note: Transcription factor required for full Ty1 epxression, Ty1-mediated gene activation, and haploid invasive and diploid pseudohyphal growth; TEA/ATTS DNA-binding domain family member
Ontology_term: GO:0003704
  GO:0007124
  GO:0045944
  GO:0005634
  GO:0001403
dbxref: SGD:S000000287
gene: TEC1
load_id: YBR083W
orf_classification: Verified
primary_id: 835
gbrowse_dbid: annotations:database
Parts:
Name: YBR083W
Type: CDS
Source: SGD
Position: chrII:409163..410623 (+ strand)
Length: 1461
gene: TEC1
primary_id: 836
>YBR083W class=Sequence position=chrII:409163..410623 (+ strand)
ATGAGTCTTA AAGAAGACGA CTTTGGCAAG GATAATTCTA GAAATATAGA ATCATATACT GGTAGAATTT TTGACGTATA
TATACAAAAA GATTCGTATT CACAGTCGGC CTTGGATGAT ATGTTTCCAG AAGCCGTAGT TTCAACCGCC GCTTGTGTGA
AAAATGAAGC GGAGGATAAC ATCAATCTCA TAGACACGCA TCCTCAATTC GAACTGGTAA ATACTGGACT GGGTGCTAAA
TCGGACGATT TGAAATCTCC ATCAGCAAAG GCTACGTTCA CTGACAAGCA GAGGAAGAAT GAAGTACCAA ATATATCTGT
GAGCAACTAC TTTCCCGGAC AAAGTAGCGA AACGTCGTCA ACAACGGAAT CTTGGACTAT CGGTTGTGAT AAGTGGTCAG
AAAAGGTAGA AGAGGCATTC CTTGAGGCAC TTAGACTGAT AATGAAAAAT GGGACCACAA AAATAAAAAT AAGAAATGCC
AATTTTGGAA GAAACGAGCT GATTTCATTA TATATCAAGC ACAAAACCAA CGAGTTCAGA ACCAAAAAGC AAATTTCTTC
CCATATTCAA GTCTGGAAGA AGACCATACA AAACAAAATC AAGGACTCGC TGACCCTATC ATCAAAGGAG AAGGAGCTTC
TACACCTTAT CGAACATGGC GCTGAACAAA CTACTGAAAA CTCAAACCTG TTTTATGACA TATTTGAAGA AATTATCGAC
TCTCTACCTT CAGTCAGTGA TTCTGGAAGT TTAACCCCTA AAAACCTCTA TGTAAGTAAT AATAGCAGTG GATTGTCAGT
ACATTCAAAA CTGCTTACGC CAATCACTGC TTCCAACGAG AAAAAAATTG AAAATTTCAT AAAAACTAAT GCTGCATCTC
AAGCCAAAAC CCCCCTCATT TACGCTAAGC ACATTTATGA AAACATAGAC GGCTACAAGT GCGTTCCGTC AAAGAGGCCT
CTTGAACAAC TTTCCCCCAC GGAACTCCAC CAGGGAGATC GCCCCAATAA GGCTAGCTTT TCCAACAAGA AGGCAATCCT
GGAGAGTGCA AAAAAAATCG AAATAGAGCA GAGAAAGATA ATCAACAAAT ACCAAAGAAT TTCCCGCATA CAAGAACATG
AAAGTAATCC TGAGTTCAGT TCCAATTCCA ATTCCGGTTC AGAGTACGAA TCGGAGGAAG AAGTAGTCCC AAGATCAGCC
ACAGTCACAC AACTCCAAAG CAGACCAGTG CCATACTACA AGAATAATGG AATGCCCTAC TCACTCTCCA AAGTACGAGG
AAGGCCCATG TATCCAAGAC CTGCTGAAGA TGCTTACAAT GCCAATTATA TTCAAGGTCT GCCCCAGTAC CAAACATCTT
ATTTTTCGCA GCTGTTATTA TCATCACCCC AGCATTACGA ACATTCTCCA CATCAAAGGA ACTTTACGCC ATCCAACCAA
TCGCATGGGA ACTTTTATTA A

The Generic Genome Browser. For questions about the data at this site, please contact its webmaster. For support of the browser software only, send email to gmod-gbrowse@lists.sourceforge.net or visit the GMOD Project web pages.